Etikettsvenskadjurparker
Läst 955 ggr
malin--a
2012-12-16, 14:21

Utfodra med ryggradsdjur

Jag är nästan säker på att det är olagligt att utfodra karnivorer i djurparker med levande ryggradsdjur, är det någon som har någon källa till detta? Jag har tyvärr inte lyckats hitta någon när jag har sökt!

kamera0710
2012-12-16, 16:09
#1

Jordbruksverket skriver följande i ett dokument:

"Enligt Jordbruksverkets uppfattning är utfodring med levande föda inte förenligt med 2 och 4 §§ djurskyddslagen och därmed är det förbjudet."

Länk här:

http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80006315/Levande+F%C3%B6da+31-6812-10.pdf

Här finns också en del om detta:

http://www.jordbruksverket.se/formedier/nyheter/nyheter2010/reptilerskaintematasmedlevandefoda.5.32b12c7f12940112a7c80006648.html

Länk till djurskyddslagen:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm

Jag vet dock att Orsa Björnpark ger björnarna levande fisk regelbundet. Detta tillåts, enligt parkens personal, eftersom de dödar fisken snabbt.

Själv har jag för övrigt sett Skansens lodjurshona ta levande fåglar i hägnet 2 gånger (och desto fler misslyckade försök). Och en av uttrarna dödade i min åsyn en häger som ville ta av deras fisk. Det gick ganska snabbt i dessa fall.

Annat var det när Skansens järvhona bet ihjäl en räv som hoppat in i hägnet. Kampen såg ut att pågå i minst en halvtimme, om det inte var så att räven var död och järvhonan bara var väldigt aggressiv och därför fortsatte sitt "riv och slit". Men järven är ju en dålig jägare/dödare och för exempelvis renar som rivs blir ju dödskampen tyvärr lång.

Upp till toppen