Etikettsvenskadjurparker
Läst 2505 ggr
kamera0710
2012-11-04, 14:10

Avlivning eller p-piller?

Efter den debatt om djurparker som varit den senaste tiden undrar jag: Hur ser ni andra generellt på frågan om avlivning av zoodjur? Bör djuren få föröka sig fritt även om en del individer då måste avlivas? Eller är det bättre att ge p-piller för att undvika detta?

Den som läst mina tidigare inlägg vet väl att jag själv anser att zoodjur bör få föröka sig fritt. (Med reservationen att honorna hos vissa arter behöver eget hägn när ungarna är små. Den möjligheten finns ju inte alltid.) Detta eftersom jag anser att de skall få bete sig så naturligt som möjligt. Och jag kan inte se att det är värre att rovdjuren i en Djurpark utfodras med kött från egna avlivade djur än att de får kött från annat håll.

Skulle gärna se att vi kan avdramatisera detta litegrann. I flera parker (exempelvis Skansen) har jag ofta reagerat på personalens standardsvar "vi flyttar dem till andra parker" när frågor kommer om vad som händer med djur som inte längre får plats.

Besökte däremot Lycksele Djurpark för några år sedan, när det var dags för generationsskifte i varghägnet. Personalen där förklarade lugnt att 3 individer kommer att bilda nya alfapar, de övriga måste avlivas. Ingen besökare hade något att invända.

Det vore jätteintressant att höra vad ni andra anser.

Fawo
2012-11-04, 19:58
#1

Jag tycker personligen också att det är bättre att djuren får försöka sig. Det är ett naturligt beteende och något som jag tror de mår bra av. Förutsatt då som #0 säger att honan får ta hand om ungarna under bra förhållanden (t.ex i ett eget hägn i lugn o ro).

Många djur avlivas i djurparker. Vissa redan från när de föds. T.ex vargar kan få många valpar. Då brukar man ta bort så att det bara finns 3 valpar kvar t.ex. Annars skulle det bli så sjukt många vargar som skulle behövas avlivas i äldre ålder. Vilket också är mer stressande för flocken.

Parker försöker i första hand omplacera djur till andra djurparker. Men det är jättesvårt och fungerar oftast inte. Man prioriterar oftast avelsdjur med nya gener som inte finns i andra parker (t.ex vilda gener) Dessa är lätta att omplacera, medans avkommor med flera släktingar i olika djurparker är svåra att hitta plats åt.

// Fawo (;

medde
2012-11-05, 13:42
#2

Jag ser att man i allt i möjligaste mån låter djuren få vara och leva på ett sätt som är normalt. Att föröka sig är ju ett normalt beteénde..

Jag tycker Fawos inlägg är klokt och redigt skrivet och instämmer väl med hennes tankar.

Det finns vissa ställen  runt om i  världen som inte får bedriva avel utan enbart jobba för att återanpassa djur.. Men det är ju inga djurparker i sig. Chimp eden är ju ett sådant ställe. Men får ha djuren med inte bedriva avel, och i och med det behandlas djur på preventivmedel.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Gittan
2012-11-10, 06:06
#3

Jag är väldigt kluven i den här frågan. Självklart ska djuren få leva så naturligt som möjligt, men är det nayutligt att hålla på och föröka sig i ett litet område hela tiden. Jag kan tänka mig att man låter djuren avla typ en gång för rasens skull. Sedan p-piller tills man byter djur mellan parker. Samtidigt har ju p-piller biverkningar (se på katt som kan få juvertumörer.) Så visst är jag kluven.

Var glad och må bättre!
De vilda djurens värld


Mantissa
2012-11-12, 21:16
#4

Spiral är väll ett alternativ? Inte 100% säkert, men färre (inga?) biverkningar vad jag vet. Sedan måste de flesta djur inte gå hona+hane. Det är bara flockdjuren som lever så och även de går bra att ha i hongrupp resp hangrupp om man inte vill ha ungar.

kamera0710
2013-01-06, 16:27
#5

Ett par månader efter att jag skrev inledningen till denna tråd måste jag säga att jag är överraskad att så få haft synpunkter i ämnet.

Kan det vara för att frågan är så infekterad och att många helt enkelt inte vill kännas vid att köttbullar inte växer på träd?

Vad gäller inlägg #3: Jag kan sympatisera med din kluvenhet, även om jag inte håller med. I många andra frågor är jag dock lika kluven. Och ju mer jag försöker sätta mig in i dem, ju mer kluven blir jag i många fall.

Vad gäller inlägg #4: Visst, det går att hålla djur i skilda hägn under parningstiden. Men det är knappast djurvänligt i mina ögon och därför är jag tveksam. Spiral däremot kanske är en möjlighet, även om jag själv står fast vid min grundinställning som jag framförde i inledningen.

Besökte för övrigt Skansen i går och hörde åtskilliga kommentarer om "nu går vi och tittar på björnarna". Som inflyttad till Stockholms län får man sina storstadsfördomar bekräftade, när man hör alla som inte ens tycks veta att björnar går i ide på vintern. Men det kanske inte är märkvärdigare än att vissa inte tycks vilja veta var köttet vi äter kommer i från.

Leffe
2013-01-06, 17:19
#6

Det finns väl något som heter P-spruta också numera. Personligen har jag kattuppfödning och det i en lägenhet. Altså ett begränsat utrymme. Jag avlar på honorna och säljer kattungarna. I den världen så när avelsdjuren gjort sitt så omplacerar många uppfödare dem och nytt material tas in eller någon eller några av individerna i kullarna har behållits och används nu istället. Andra uppfödare har behållit "gamlingarna" som har fått gå i pension. Då blir det inte samma stora uppfödning på grund av ett det skulle bli för många katter på det lilla utrymmet - pensionärerna och de nya avelsdjuren. När gamlingar går bort tas nytt in. Dettta är de två vanliga sätten. Oftast har uppfödaren ett par avelshonor som används.

Får uppfödaren inga kattungar sålda längre så stoppar man aveln för det håller ju inte att bara ge bort kattungar. Honorna får P-piller eller får löpa utan hane under de få år man tror att de kan användas i aveln. Sedan blir de kastrerade.

Det jag är ute efter är: Om det är svårt att få ungar omplacewrade mellan djurparker så är intresset inte så stort eller så finns det för många av djurarten i djurparker framför allt kanske för många avelsdjur. Var finns då anledningen till att det ska bli fler när ingen vill ha dem. Är det då inte bättre att kastrera djuren i en del djurparker.

Lasse
2013-01-07, 11:55
#7

Finns inget intresse i andra djurparker så varför ha avelsdjur. En Djurpark kan ju ensam inte göra att en ras överlever. En Djurpark kan ju inte köra egna projekt för att få ut utrotningshotade djur i naturen igen. Och finns inte intresset hos andra parker eller finns det tillräckligt med jurrasen i de parker som håller på med projekt finns inte heller någon anledning att ha djuren i aveln.


Fawo
2013-01-07, 17:34
#8

Djur som förökar sig i Djurpark visar ju ett tecken på att de trivs i miljön på djurparken. (finns självklart undantag), men varför ska man ta bort möjligheten för ett djur att få utlopp för ett naturligt beteende som får dem att må ändå bättre?

Brunbjörnar har vi gott om i parker i Sverige. Där tycker jag inte att det är några problem med att de får föröka sig och att man sedan (tyvärr) i vissa fall får avliva ungarna. Men det är ju mina personiga åsikter. Jag upplever inte att djuren lider/blir stressade av detta.
Mamma björn mår ju jättebra av att få ungar och därav får utlopp för ett naturligt beteende (och man kanske förhindrar att björnen utvecklar ett djurparksbeteende)

Så för min del väger fördelarna upp mer än nackdelarna.

Visst finns det ett ganska stort intresse på ovanliga djur från andra djurparker både inrikes och utrikes. Det svåra kan vara just att få utrotningshotade arter att föröka sig.

Detta kan ju tyvärr vara ett tecken på att de inte trivs i djurparksmiljön Obestämd Man måste vara uppmärksam

// Fawo (;

kamera0710
2013-01-14, 14:54
#9

#6

Jag är inte insatt i detaljerna när det gäller p-spruta. Men om det är så att djur måste sövas varje gång sprutan skall tas är väl frågan om det fungerar eller är lämpligt på djurparksdjur. Antalet sövningar brukar ju hållas nere eftersom det alltid innebär en risk.

#6/#7

Anledningen till att djur bör få föröka sig någorlunda fritt tycker jag att jag var tydlig med i första inlägget, och som även #8 framhåller, att de får utlopp för sitt naturliga beteende.

En bekant som är flitig Skansenbesökare (och har en hel del närkontakt med deras djur eftersom han är bekant med många av vårdarna)berättade för övrigt att deras tidigare varghanne Omar blev väldigt förändrad i sitt beteende när han kastrerats. Detta efter att valpar med en del defekter fötts.

Mantissa
2013-01-14, 22:34
#10

Vill bara opponera mig lite mot att det skulle vara "ett naturligt beteende" att få ungar. Självklart är det en del av livets gång för djur, men inte alla individer får ungar varje år i det vilda. Djur i det vilda blir heller inte mammor lika långt upp i åldrarna för medellivslängden är så pass mycket kortare. Att bli mamma år efter år sliter hårt på alla sorters kroppar. Det är heller inte naturligt att hane och hona lever tillsammans för arter som normalt är solitära. Vissa skulle till och med hävda att det är källa till en hel del stress. För att inte tala om riskerna med avel. Att släppa ihop en hane till en hona som inte är redo för eller intresserad av att para sig kan resultera i otäcka slagsmål. #8 Även djur som inte trivs förökar sig i fångenskap. Vissa ärter är dock mer påverkade av stress än andra. #9 P spruta borde kunna ges lika lätt som andra sprutor med förberedande klickerträning. Självklart påverkas en individs beteende av kastraring hos vilda djur liksom de gör hos tamdjur. En stor del av djurets prioriteringar och drifter omfördelas. Aggressionsnivåerna hos handjuren minskar (vilket man skulle kunna hävda kan påverka plats i rangordningen, men även ge en annan stabilitet i flockens hierarki). Om det sedan i slutändan upplevs som negativt eller inte för djuret kan vi bara spekulera i. Men en reel skillnad är att djuvertumörer, livmoderskanser, livmoderinflamationer och testikelkanser elimineras nästan helt.

Fawo
2013-01-15, 10:47
#11

#10 javisst, som jag skrev i början på #8. Att det självklart finns undantag. Som djurvårdare bör man kunna lära sig läsa sina djur och se hur de mår och utgå därefter.

Klickerträning tycker jag är jättebra på parker och jag tycker absolut att man borde klickerträna så många individer som möjligt för olika syften. Det vore ju jättebra och smidigt om man klickertränade sina djur så man kunde ta sprutor. Det föreklar ju transport också något oerhört. Lite hjärngympa skadar ju inte heller :)

Target är också jättebra. Isbjörnarna på Orsa håller på att targettränas och det är väldigt roligt o intressant att vara med på en sådan träning.

// Fawo (;

kamera0710
2013-01-15, 16:29
#12

#10 Evolutionens drivkraft är ändå att varje individ försöker sprida sina gener maximalt, dvs få så mycket avkomma som möjligt. (Det handlar om instinktstyrda beteenden, inget tyder på att djur förstår sambandet parning/fortplantning.) Sedan innebär ju varje generationsskifte minskad genetisk variation och därför vill ju parkerna hålla avelsparen "igång" så länge som möjlligt, när det gäller arter där det är svårt att få in nya obesläktade individer.

Förmodligen kan det vara ett stressmoment för solitära arter om individerna alltid vistas flera i ett hägn. Min åsikt är att parkerna bör anpassa sina anläggningar efter levnadssättet hos de arter man håller.

Har dock noterat hos exempelvis Skansens Lodjur (solitär art) att de ungar som föddes 2012 ser ut att trivas väldigt bra med de som föddes 2011, och att de ofta vilar alldeles intill varandra. Jag hörde i somras många besökare som trodde att någon av ungarna från 2011 var mor till de nya ungarna, när de är så "keliga" med varandra. Enligt Stefan Jonssons bok Lodjur lämar annars ungarna modern innan nästa kull föds.

Upp till toppen