2019-06-25 08:13 #0 av: Jimmy.L

Från att ha varit väl spridd över landet finns det idag bara 25 vitryggiga hackspettar kvar i det vilda. För att arten, som är akut hotad, inte ska försvinna helt driver Naturskyddsföreningen ett bevarandeprojekt där Järvzoo är en av aktörerna. Där har ett par för första gången häckat.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/vitryggiga-hackspettsungar-i-unikt-projekt-pa-jarvzoo